პატრიარქი რუსთავში 2009


გორგასლის ტაძარი, პატრიარის ქადაგება