პოეზია რუსთავის 7- ე სკოლაში


საფო, ლექსო და ზაზა ჰერელი