რეზო ჩხეიძე გუთანზე

შეფასება სტუდია გუთანის ფილმისა “ქრისტეს დედულეთი”