რეზო ჩხეიძე სტუდია გუთანზე

საპატრიარქო 8.03.2013. პრეზენტაციაზე ფილმისა “მიწის სჯული”