რუსთავის კურთხევა


ლიტანია ქალაქის ქუჩებში. 30.09.2012