რუსთავის სიონი – ჯვრის დადგმა


მამა დიმიტრი გორგიძე