რუსთავის №1 საჯარო სკოლის “სკოლა-სტუდია”

მეწარმეობა – 22 წთ.