საკუთარი ცოდვის ხედვა


რუსთავის სამრევლო სკოლა მთაწმიდელი – კინო-ხელოვნების განყოფილება – 2018