სამშობლოსმცოდნეობა ბოსლებში – 2021

სკოლა მთაწმიდელი – “ხანძთის ზარი”