საქართველოს გადარჩენის ნიშანსვეტი


ლიტერატურული კომპოზიცია.
რუსთავის სკოლა “მთაწმინდელი” – 2016