საქართველოს გადარჩენის ნიშანსვეტი

რუსთავის მე-2 საჯარო სკოლა