საქველმოქმედო კონცერტი 1996


რუსთავის წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის მშენებლონიასთვის, მამა თეიმურაზი, ტუღუში