სიკვდილის ხსოვნა – ტერენტი გრანელი


რუსთავის სამრევლო სკოლა “მთაწმიდელი” – 2018