სისხლის ყივილი – ფილმის წარდგინება

ვასაძეების საგვარეულო