სკოლის მოსწავლე ემიგრაციაზე

“მიწის სჯულის” ყურების შემდეგ. თბილისის 4-ე სკოლა.