სომხური ეკლესია

მამა იაკობ ჩიჩილიძე, დოგმატური ცდომილება