სტუდია “გუთანის” გაცილება ამერიკაში 2


აეროპორტი. 4 ოქტომბერი. 2011 წ.