ტბეთი. ძამის ხეობა


მამა იოსების კურთხევა 2008 წ.