ტუღუშების გვარი


რუსთავი. წმიდა ნიკოლოზის ტაძარი, მამა თეიმურაზი