ქართული ფესვების უაღმატებულესი გამოვლინება

ნაწყვეტი ფილმიდან “ქართული ენა – ლაზარე”