ქრისტეს მერთვლეები. სამება 10.07.2013.

ფილმის პრეზენტაცია. ქართული ვაზი და ღვინო