ღიმილის ბიჭი – ვახტანგ გზირიშვილი

რუსთავის მე-7 სკოლა. პედაგოგი:გულიკო დუღაშვილი. 2014