შეკვეთილი წირვა გუთნისთვის

ღამისთევა კალაურში 2.10.2013. მამა ილია ჯანიაშვილი