ჩუქების მეფე – აკაკი მინდიაშვილი


ლიტერატურული თეატრი “ჩუქების მეფე”