წმიდა ბარბარეს ეკვდერი რუსთავში


მამა გიორგი გორგიძე 2007 წ.