წმიდა თამარის ხატი დარიალში


არქიმანდრიტი მიქაელი, მამა ფრიდონი – სპანდერაშვილი 2009 წ.