წმ.ქეთავან წამებულის ბაირაღი


რუსთავის მორწმუნე ქალთა საზოგადოება. მამა გიორგი გორგიძე