ჭონა – 2018


რუსთავის სიონთან არსებული სამრევლო სკოლა მთაწმიდელი და ქსენონი