ხატი “მოალერსე ღვთისმშობელი” რუსთავის სიონში

იური შიშკოვი (რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესია)