დიდაჭარობა 2015

ანდრიაობა ზემო აჭარაში, დიდაჭარობა