ხუროთმოძღვრები


რუსთავი, 13 ასურელი მამის სახ. ტაძრის მრევლი