ჰაემეტური – მესხური კულტურის ნაყოფი

რამაზ პატარიძე