ჰუმანური პედაგოგიკა – შალვა ამონაშვილი

რუსთავის სამრევლო სკოლა “მთაწმიდელი”. 27.03.2018. სრული ლექცია