16. წმიდა გიორგი და გველეშაპი – 5 წთ.

ზნეობის კიდობანი