17. მამა თეოდორე – ლოცვა – 7 წთ.

ზნეობის კიდობანი