2 – 3. თავდადებული დედა, პაწაწინა სამოთხე – 3 წთ.

საქართველოს წყაროსთავლი