22 . გოგონა და შადრევანი – 8 წთ.

ზნეობის კიდობანი