26. შვიდისრიანი ღვთისმშობლის ხატი

ზნეობის კიდობანი