27 . ღვთისმშობლის წილხვდომილობა – 8 წთ.

აკაკი მინდიაშვილი – ზნეობის კიდობანი