29 . საქართველოს უმთავრესი მისია – 8 წთ.

აკაკი მინდიაშვილია – ზნეობის კიდობანი