3. ხატი წმიდა ეგნატე ღმერთშემოსილისა

ზნეობის კიდობანი