31 . ფესტოსის დისკო – 5 წთ.

გია კვაშილავა – ზნეობის კიდობანი