32 . თრიალეთი – 7 წთ.

თომა ჩაგელიშვილი – ზნეობის კიდობანი