36 . საგალობელი „შენ ხარ ვენახი“

ზნეობის კიდობანი