38 . ჯავახეთი – 7 წთ.

თომა ჩაგელიშვილი – ზნეობის კიდობანი