39. დაჭრილი მზე – 3 წთ.

დედა ეკლესია – ზნეობის კიდობანი