4. მულტფილმი: რასაც ღმერთი მოგვივლენს, ჩვენთვის უკეთესია! – 4 წთ.

საქართველოს წყაროსთავლი

https://youtu.be/uu4aCqQYt-o