42. ხვამლის მთა – 35 წთ.

დავით გოგუაძე – ზნეობის კიდობანი