43. ქართული ასომთავრული – 7 წთ.

რამაზ პატარიძე – ზნეობის კიდობანი