44. დამწერლობის ისტორია – 33 წთ.

ქეთევან ძნელაძე – ზნეობის კიდობანი